De verhuur van één goed door een zaakvoerder aan zijn vennootschap ? Fiscale gevolgen ….

De verhuur van één goed door een zaakvoerder aan zijn vennootschap ? Fiscale gevolgen mbt BTW en personenbelasting Verhuur van software aan de vennootschap en wat is de impact mbt BTW en PB ?. Impact BTW Over de verhuur van software kon geen rechtspraak terug gevonden worden. Over de verhuur van een wagen daarentegen wel. [...]

De verhuur van één goed door een zaakvoerder aan zijn vennootschap ? Fiscale gevolgen ….2017-05-01T16:13:00+02:00

Aftrek BTW op bedrijfswagens! Nieuwe regeling!

Sinds begin dit jaar is de BTW-aftrek betreffende de bedrijfswagens gewijzigd. Het is allemaal nogal technisch. We proberen het één en het ander te verduidelijken. Het nieuwe artikel 45 §1quinquies W.BTW stelt dat de oorspronkelijke BTW-aftrek beperkt wordt tot het effectieve gebruik van het goed voor verrichtingen die recht geven op aftrek op het ogenblik waarop [...]

Aftrek BTW op bedrijfswagens! Nieuwe regeling!2017-03-19T11:24:48+02:00

BTW op de bijhorende grond

De programmawet van 23 december 2009 (BS 30 december 2009) heeft het wetboek BTW n.a.v. het zogenaamde Breitsohl-arrest reeds enige tijd terug gewijzigd. Dit heeft immers reeds gevolgen vanaf 1 januari 2011. Waarover gaat het ? Samengevat is het zo dat het Europees Hof van Justitie oordeelde dat het niet mogelijk is een andere BTW-behandeling te [...]

BTW op de bijhorende grond2014-12-07T14:43:14+02:00

BTW-eenheid, iets voor u?

Dikwijls heeft of wenst men naast de exploitatievennootschap een patrimoniumvennootschap (die een nieuwbouw optrekt en verhuurt aan de exploitatievennootschap).  Om de BTW op deze nieuwbouw te kunnen aftrekken is niet altijd evident. De BTW-eenheid is hier een mogelijkheid Over de BTW-eenheid is vandaag al het één en het ander verteld en geschreven. Dat de BTW-eenheid in [...]

BTW-eenheid, iets voor u?2014-12-07T14:35:41+02:00

Er moeten nog veranderingswerken gebeuren, geniet de vennootschap ook van het 6% BTW-tarief ?

Een vennootschap, eigenaar van een woning (ouder dan vijf jaar), wil verbouwingen doen. Kan dit aan 6% BTW? Dit is mogelijk.  Ten onrechte denkt men wel eens dat dit enkel kan voor natuurlijke personen. Heeft de vennootschap een woning als actief die ouder is dan vijf jaar (in principe 15 jaar) dan kan de vennootschap ook bepaalde [...]

Er moeten nog veranderingswerken gebeuren, geniet de vennootschap ook van het 6% BTW-tarief ?2014-12-07T14:32:12+02:00

De BTW-eenheid en verhuur. Een combinatie die werkt.

Een exploitatievennootschap (BTW-plichtige) zoekt op korte termijn te verhuizen naar een nieuwbouw. Maar deze aankoop moet in een andere (patrimonium)vennootschap gerealiseerd worden die op haar beurt zal verhuren aan deze exploitatievennootschap. Dit om verschillende redenen. Het probleem zit hem hier echter in de combinatie van het verhuren en het recht op aftrek van de BTW op de nieuwbouw. [...]

De BTW-eenheid en verhuur. Een combinatie die werkt.2014-12-07T14:39:43+02:00

Een boete moet altijd redelijk zijn

De fiscale wetgeving is dermate ingewikkeld en in bepaalde gevallen ook voor interpretatie vatbaar dat een overtreding soms gebeurd is voor u het weet. De belastingcontroleur zal uiteraard niet aarzelen om dit recht te zetten, maar daarnaast kunnen ze u ook sanctioneren met een belastingverhoging en/of een boete die kan oplopen tot € 1.250. Dit is [...]

Een boete moet altijd redelijk zijn2014-12-07T14:37:16+02:00

BTW en verhuur

Casus : een werkvennootschap, die BTW-plichtig is, heeft een nieuw gebouw nodig. De bedoeling echter is niet dit gebouw mee in de werkvennootschap onder te brengen.  De redenen zijn divers : - de successieplanning vergemakkelijken - de latere verkoop niet bemoeilijken - het ondernemingsrisico. - enz … Men kiest maw voor een aparte immo-vennootschap die het gebouw zal verhuren aan [...]

BTW en verhuur2014-12-07T14:58:43+02:00

Het proces verbaal op het gebied van de directe belastingen voortaan dezelfde bewijskracht als inzake BTW…

Zowel de ambtenaren van de Administratie der directe belastingen (artikelen 300, WIB 92 en 176, KB/WIB92) als diegenen van de BTW-Administratie (artikel 59, WBTW) zijn bevoegd om processen-verbaal op te stellen.Ingevolge een wijziging van artikel 340 WIB 92 (goedgekeurde Programmawet , publicatie einde van dit jaar) zal de bewijskracht van een proces-verbaal inzake directe belastingen op [...]

Het proces verbaal op het gebied van de directe belastingen voortaan dezelfde bewijskracht als inzake BTW…2009-12-17T18:27:24+02:00

BTW: nieuwe spelregels vanaf 1 januari!

BTW-pakket: belangrijke wijzigingen voor grensoverschrijdende B2BOp 1 januari 2010 treedt het zogenaamde BTW-pakket in werking. Dit pakket, dat vereenvoudiging beoogt, bevat met name nieuwe regels voor de plaatsbepaling van diensten. Voortaan wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds B2B-transacties, waarbij de plaats van de dienst de plaats zal zijn waar de ontvanger van de dienst is gevestigd, [...]

BTW: nieuwe spelregels vanaf 1 januari!2009-12-04T20:15:33+02:00

Alles over de revalorisatiecoëfficiënt !

 De nieuwe revalorisatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2010 is weer bekend gemaakt. Tijd om het een en ander op te frissen. Waar moet u opletten? Waarom is die revalorisatiecoëfficiënt zo belangrijk.  Beroepsmatig gebruikDe revalorisatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2010 bedraagt 3,88. Deze coëfficiënt is in eerste instantie van belang om het onroerend inkomen te berekenen indien u een gebouwd onroerend [...]

Alles over de revalorisatiecoëfficiënt !2009-08-10T16:44:12+02:00

De fiscale relance maatregelen van de regering

De fiscale maatregelen die opgenomen zijn in het economisch herstelplan of relanceplan ter bevordering van de bouwactiviteitenDagelijks staan de kranten vol van herstructureringen, afdankingen, sluitingen, enz …  De regering wil, binnen haar budgettaire mogelijkheden, hieraan enigszins verhelpen om de economie te stimuleren.  Hier bekijken we de meest relevante zaken die in de praktijk van belang zijn [...]

De fiscale relance maatregelen van de regering2009-06-21T22:26:47+02:00
Donderdag 19 september 2019
11:00u - Antwerpen

Gratis Seminar:
Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN
close-link
NIEUW EBOOK 12€ : De 134 meest begeerde fiscale tips! 
Meer info hier
close-image