Wat kan nog volgens de nieuwe antimisbruikbepaling?

Op 1 juni 2012 is de nieuwe algemene antimisbruikbepaling in werking getreden wat de registratie- en de successierechten betreft. Dit is echter nieuw, want de vorige versie van de anitmisbruikbepaling kende enkel uitwerking in de economische sfeer. Dit betekende dan ook dat wat de successierechten betrof deze algemene antimisbruikbepaling een dode letter was, want was [...]

Wat kan nog volgens de nieuwe antimisbruikbepaling?2017-05-01T13:27:46+02:00

POGING TOT HERKWALIFICATIE ONROERENDE LEASING MISLUKT

Het onroerend goed verhuren aan de eigen vennootschap is niet zo interessant. en eerste is de huur belastbaar in de personenbelasting (weliswaar met een forfaitaire kostenaftrek van 40 %), en ten tweede zal, bij een oplopende huur, een gedeelte van de huur worden geherkwalificeerd in een beroepsinkomen. Dat laatste is het geval voor het gedeelte van [...]

POGING TOT HERKWALIFICATIE ONROERENDE LEASING MISLUKT2010-12-09T19:14:03+02:00

De onderhoudsuitkeringen tijdens het jaar van feitelijke scheiding … een neverending story , of toch ?

Onderhoudsuitkeringen (al dan niet een éénmalig kapitaal) zijn fiscaal aftrekbaar t.b.v. 80% (art 104, 1° WIB 1992).  Er zijn weliswaar een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan.Deze voorwaarden zijn kort samengevat:  - ze moeten regelmatig (lees periodiek) betaald zijn;- ze moeten betaald zijn ter uitvoering van een wettelijke onderhoudsverplichting op grond van het Burgerlijk of Gerechtelijk Wetboek;- de onderhoudsplichtige [...]

De onderhoudsuitkeringen tijdens het jaar van feitelijke scheiding … een neverending story , of toch ?2010-11-23T19:07:20+02:00

Successierechten op alle levensverzekeringen… Of toch niet?

Het antwoord is ‘neen’.  We trachten dit verder even te verduidelijken. Vandaag zijn beleggingen in levensverzekeringen niets nieuws. Tak 21, Tak 23, … zijn alomgekende begrippen bij de beleggers. Maar er kan ook geoptimaiseerd in worden wat de successierechten betreft, meer bepaald bij de zogenaamde levenslange verzekeringen (typa AAB).  Nu let wel op met het begrrip [...]

Successierechten op alle levensverzekeringen… Of toch niet?2017-05-01T13:38:33+02:00

Alles over het restlegaat!

Deze techniek, die ook wel een fideï commis de residuo genoemd wordt, is de volgende. Een persoon A maakt een legaat ten gunste van een andere persoon B maar dan wel onder de verplichting dat al wat overblijft moet toekomen aan een derde persoon C. In feite zijn het twee legaten die uitgaan van dezelfde testator, [...]

Alles over het restlegaat!2017-05-01T13:38:59+02:00

Verhuizen om fiscale redenen ? Let op … !

De gemeente waar u effectief woont op 1 januari van het aanslagjaar, is bepalend wat het tarief gemeentebelasting betreft. Met ‘woonst’ bedoelen we ‘effectief woont’ en niet louter een postbusadres hebben. In de commentaar op het wetboek inkomstenbelasting komt uitvoerig aan bod wat de spelregels zijn (ComIB 3/101 en verder). Begrip fiscale woonplaats De fiscale woonplaats [...]

Verhuizen om fiscale redenen ? Let op … !2017-05-01T13:39:24+02:00

De groene lening…

 ‘Groene leningen’ zijn enkel leningen die aangegaan worden om energiebesparende investeringen te financieren. De overheid komt hierin tussen. Zij neemt 1,5% van de intrestlast ter haren laste (de zogenaamde intrestbonificatie). Let wel dat de regeling een tijdelijke maatregel is.  Deze loopt tot eind december 2011.Zoals wel meer het geval is zijn er een aantal voorwaarden van belang.De [...]

De groene lening…2010-10-01T16:37:47+02:00

Vererf aan 0% het familiebedrijf… alle ins en outs…

Het vererven van de familiale vennootschap, ruimer dan enkel de aandelen … - deel 1 Successierechten zijn reeds verschillende jaren in België een gewestelijke materie.  Dit betekent dat ‘dat’ Gewest bevoegd is, daar waar de rijksinwoner zijn laatste fiscale woonplaats had (het lokalisatiecriterium). Wanneer de fiscale woonplaats van de  overledene tijdens een periode van vijf jaar [...]

Vererf aan 0% het familiebedrijf… alle ins en outs…2017-05-01T13:39:55+02:00

Verblijvingsbeding onder last

Vandaag komt het (nog) regelmatig voor dat gehuwden onder het welttelijk stelsel ervoor gezorgd hebben dat de ganse gemeenschap overgaat naar de langstlevende.  Dit wordt ook het verblijvingsbeding of ‘langst leeft al heeft’ genoemd.  Het resultaat is dat wie het langst leeft het ganse gemeenschappelijke vermogen zal verwerven.  De kinderen komen (behoudens enkele uitzonderingen) nu [...]

Verblijvingsbeding onder last2017-05-01T13:40:49+02:00

De vermindering voor gehandicapte erfgenamen

Er bestaat een vermindering voor gehandicapte erfgenamen.  Een vermindering die in de praktijk niet altijd gekend is. Een gehandicapt iemand wordt gedefinieerd op de volgende manier : 1° diegene van wie, ongeacht de leeftijd, is vastgesteld dat ingevolge feiten overkomen en vastgesteld vóór de leeftijd van 65 jaar : - ofwel zijn lichamelijke of geestelijke toestand [...]

De vermindering voor gehandicapte erfgenamen2017-05-01T13:41:28+02:00

De aankoop van een onroerend goed door de vennootschap. Een alternatieve werkwijze …

UitgangspuntVandaag bezit u een woning waarin u privé woont.  De woning wordt te klein en u wenst een andere woning aan te kopen.  De bestaande woning wenst u echter te behouden en te verhuren.Gedurende jaren werkt u reeds met een vennootschap.  De gedachte leeft dan ook om dit onroerend goed (‘nieuwe’ woning) aan te kopen via [...]

De aankoop van een onroerend goed door de vennootschap. Een alternatieve werkwijze …2010-08-04T18:02:48+02:00

Buitenlandse roerende inkomsten: belangrijk positief arrest!

Het is algemeen gekend dat buitenlandse inkomsten die rechtstreeks in het buitenland werden geïnd, en waar geen roerende voorheffing werd op ingehouden, in de aangifte personenbelasting dienen te worden aangegeven.  Het is van geen belang of er reeds een buitenlandse (bron)heffing reeds op ingehouden werd.  Weliswaar heeft België een aantal dubbelbelastingvedragen afgesloten met buitenlandse staten om [...]

Buitenlandse roerende inkomsten: belangrijk positief arrest!2010-07-09T14:53:50+02:00
Donderdag 19 september 2019
11:00u - Antwerpen

Gratis Seminar:
Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN
close-link
NIEUW EBOOK 12€ : De 134 meest begeerde fiscale tips! 
Meer info hier
close-image