Kent u de ‘Hypotax-regeling?

 Een ‘hypotax’-regeling is een regeling die door ondernemingen wordt toegepast bij grensoverschrijdende tewerkstelling van hun werknemers. Deze werknemers zijn niet of slechts gedeeltelijk in België belastbaar en dus dito onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing.Politiek van netto-bezoldigingBij de hypotax-regeling wordt overgeschakeld naar een politiek van netto-bezoldiging : de werknemer behoudt hetzelfde netto-loon, en het door de werkgever ingehouden [...]

Kent u de ‘Hypotax-regeling?2010-01-12T20:17:14+02:00

Interessant bonussysteem voor werknemers…

Dit nieuwe bonussysteem kwam tot stand bij het afsluiten van het interprofessioneel akkoord (CAO nr 90 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen). Dit nieuwe bonussysteem is ontstaan uit het gegeven dat de bestaande systemen (zoals het stelsel van de werknemersparticipatie) weinig succes kenden. Let wel het nieuwe bonussysteem komt niet in de plaats van de bestaande stelsels [...]

Interessant bonussysteem voor werknemers…2009-08-12T15:44:55+02:00

Uw partner bediende in uw patrimoniumvennootschap?

Als bediende… Uw vrouw heeft een goede vriendin die staat ‘ingeschreven’ bij haar man. Zij krijgt een loon, een auto en heeft een creditcard op de zaak. Onlangs had ze zelfs betaald ouderschapsverlof. Uw vrouw vraagt zich af of dit voor haar ook geen goede optie is, ze helpt u toch tenslotte. U denkt er dan [...]

Uw partner bediende in uw patrimoniumvennootschap?2008-09-06T17:41:08+02:00

Twee recente rulings over vrijgestelde sociale voordelen

 Recent werden op de website van de FOD Financiën twee interessante rulings gepubliceerd over de vraag of bepaalde door een werkgever aan zijn personeel verstrekte diensten al of niet kwalificeren als een belastingvrij sociaal voordeel (artikel 38, § 1, 11° WIB 92)..  Een eerste aanvraag betreft een bedrijf die haar x- jarig bestaan vierde en haar [...]

Twee recente rulings over vrijgestelde sociale voordelen2008-03-07T23:58:29+02:00
Donderdag 19 september 2019
11:00u - Antwerpen

Gratis Seminar:
Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN
close-link
NIEUW EBOOK 12€ : De 134 meest begeerde fiscale tips! 
Meer info hier
close-image