De vermindering van de onroerende voorheffing voor woningen, aanpassing voor de co-ouders …

De onroerende voorheffing wordt berekend op het geïndexeerd kadastraal inkomen.  Artikel 251 WIB 92 bepaalt wie de onroerende voorheffing verschuldigd is nl de eigenaar, de bezitter, de erfpachter, de opstalhouder of de vruchtgebruiker van belastbare onroerende goederen.  Dit indien hij eigenaar, bezitter, … is op 1 januari van het aanslagjaar. De onroerende voorheffing bestaat o.a. uit [...]

De vermindering van de onroerende voorheffing voor woningen, aanpassing voor de co-ouders …2011-07-12T18:45:09+02:00

Hoe geven gehuwden een onroerend goed aan ?

Het is weer zover … de aangifte personenbelasting. Vaak stelt men zich de vraag hoe een onroerend goed dient te worden aangegeven bij gehuwden. De aangifte gebeurt volgens de verhouding van ieders eigendomsaandeel. Hetzelfde gebeurt bij gehuwden die gehuwd zijn volgens het regime scheiding van goederen. Gehuwden volgens het wettelijk stelsel (gemeenschapsstelsel) of diegene die gehuwd zijn [...]

Hoe geven gehuwden een onroerend goed aan ?2014-12-07T14:22:50+02:00

Welke vennootschapsvorm voor een patrimoniumvennootschap?

Men wil de bestaande vennootschap omvormen naar een patrimoniumvennootschap of er één oprichten. Maar welke vennootschapsvrom te kiezen? Vroeger dachten we spontaan aan de NV. Maar een NV heeft vandaag aan heel wat glans verloren. Dit omwille het afschaffen van de effecten aan toonder. In de mate dat dit al dan niet de beslissende factor kon zijn.  Vandaag  [...]

Welke vennootschapsvorm voor een patrimoniumvennootschap?2017-05-01T16:14:15+02:00

Mijn accountant stelt i.p.v. opstal een vruchtgebruik voor. Waarom ?

U wil niet geconfronteerd worden met de problematiek van een vastgoed in uw vennootschap meerbepaald wanneer het vastgoed uit de vennootschap gaat.  De meerwaarde is belastbaar. U zoekt een alternatief. Het vruchtgebruik.  U koopt privé de blote eigendom en de vennootschap het vruchtgebruik.  Na de periode van het vruchtgebruik (hier max 30 jaar) wordt men privé terug [...]

Mijn accountant stelt i.p.v. opstal een vruchtgebruik voor. Waarom ?2014-12-07T14:15:23+02:00

Er moeten nog veranderingswerken gebeuren, geniet de vennootschap ook van het 6% BTW-tarief ?

Een vennootschap, eigenaar van een woning (ouder dan vijf jaar), wil verbouwingen doen. Kan dit aan 6% BTW? Dit is mogelijk.  Ten onrechte denkt men wel eens dat dit enkel kan voor natuurlijke personen. Heeft de vennootschap een woning als actief die ouder is dan vijf jaar (in principe 15 jaar) dan kan de vennootschap ook bepaalde [...]

Er moeten nog veranderingswerken gebeuren, geniet de vennootschap ook van het 6% BTW-tarief ?2014-12-07T14:32:12+02:00

De drie Vlaamse abattementen!

De drie Vlaamse abattementen Gezien hierover in de praktijk al wel eens vragen komen, lijkt het ons interessant deze even op te sommen. Vaak zijn ze ook niet gekend … 1. Het (gewone) abattement waarmee alles begon Het abattement is een vermindering die men geniet op de te betalen registratierechten.  Tot een bedrag van 15.000 euro (oorspronkelijk [...]

De drie Vlaamse abattementen!2014-12-07T14:12:22+02:00

POGING TOT HERKWALIFICATIE ONROERENDE LEASING MISLUKT

Het onroerend goed verhuren aan de eigen vennootschap is niet zo interessant. en eerste is de huur belastbaar in de personenbelasting (weliswaar met een forfaitaire kostenaftrek van 40 %), en ten tweede zal, bij een oplopende huur, een gedeelte van de huur worden geherkwalificeerd in een beroepsinkomen. Dat laatste is het geval voor het gedeelte van [...]

POGING TOT HERKWALIFICATIE ONROERENDE LEASING MISLUKT2010-12-09T19:14:03+02:00

Fiscaal slim gemeubeld verhuren…

Het is helemaal niet zo uitzonderlijk dat een onroerend goed gemeubeld wordt verhuurd.  Denken we maar een studio , studentenkot of een appartement aan zee.  Meestal gaat de verhuur van zulk een onroerend goed samen met de verhuur van roerende goederen (meubels).De verhuur zal dan niet enkel betrekking hebben op het gebruik van het onroerend goed [...]

Fiscaal slim gemeubeld verhuren…2010-11-29T18:44:52+02:00

De vermindering van de onroerende voorheffing door vennootschappen

Reeds sinds aanslagjaar 2004 (aanslagjaar en inkomstenjaar zijn voor de onroerende voorheffing dezelfde) betaalt een vennootschap geen onroerende voorheffing meer. Dit weliswaar beperkt tot dat gedeelte dat genoten wordt door het Vlaams Gewest. De gemeentelijke en provinciale opcentiemen blijven wel nog verschuldigd.   Rechtspersonen krijgen dan ook een belastingkrediet dat gelijk is aan 2,5% van het geïndexeerd [...]

De vermindering van de onroerende voorheffing door vennootschappen2010-10-15T13:49:34+02:00

De vermindering van de onroerende voorheffing door vennootschappen

Reeds sinds aanslagjaar 2004 (aanslagjaar en inkomstenjaar zijn voor de onroerende voorheffing dezelfde) betaalt een vennootschap geen onroerende voorheffing meer. Dit weliswaar beperkt tot dat gedeelte dat genoten wordt door het Vlaams Gewest. De gemeentelijke en provinciale opcentiemen blijven wel nog verschuldigd.   Rechtspersonen krijgen dan ook een belastingkrediet dat gelijk is aan 2,5% van het geïndexeerd [...]

De vermindering van de onroerende voorheffing door vennootschappen2010-10-15T13:38:05+02:00

De groene lening…

 ‘Groene leningen’ zijn enkel leningen die aangegaan worden om energiebesparende investeringen te financieren. De overheid komt hierin tussen. Zij neemt 1,5% van de intrestlast ter haren laste (de zogenaamde intrestbonificatie). Let wel dat de regeling een tijdelijke maatregel is.  Deze loopt tot eind december 2011.Zoals wel meer het geval is zijn er een aantal voorwaarden van belang.De [...]

De groene lening…2010-10-01T16:37:47+02:00

Geniet een vennootschap ook het 6% – btw tarief ?

Het leidt dikwijls tot discussie of twijfel, maar ook een vennootschap kan het BTW-tarief van 6 % genieten. Let wel over de tijdelijke maatregelen van 6% btw in het kader van het economisch relanceplan (50.000 euro) gaan we hier niet in. De afbraak- en wederopbouwregeling (in welbepaalde steden) en het 6%-btw tarief kan echter ook door een vennootschap [...]

Geniet een vennootschap ook het 6% – btw tarief ?2010-08-25T17:43:17+02:00
Donderdag 19 september 2019
11:00u - Antwerpen

Gratis Seminar:
Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
  • 10% personenbelasting
  • 10% vennootschapsbelasting
  • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN
close-link
NIEUW EBOOK 12€ : De 134 meest begeerde fiscale tips! 
Meer info hier
close-image