Wegwijs in de jungle van de roerende inkomsten

De aangifte van de roerende inkomsten voor inkomstenjaar 2012 (aanslagjaar 2013) Vorig jaar was een bijzonder fiscaal jaar.  In het bijzonder wat de roerende inkomsten betreft.  Daarom leek het ons zinvol de aangifte hiervan kort te bespreken. Het algemeen principe voor vorig jaar was dat het zogenaamde bevrijdende karakter van de roerende voorheffing verlaten werd.  Iin [...]

Wegwijs in de jungle van de roerende inkomsten2013-07-10T09:07:24+02:00

Liquidatiebonus naar 25%!!!!!!!

Als vennootschap zijn de volgende zaken mogelijk voor u van belang.  Let wel niettegenstaande er nog geen diefinitieve teksten zijn, geven we hetgeen reeds verteld wordt, nu al  mee. Een verwittigd man is er twee waard … Zodoende kan u er rekening mee houden wanneer u nog het één of het ander wenst te plannen. Het [...]

Liquidatiebonus naar 25%!!!!!!!2013-04-11T23:37:58+02:00

Tak 21 en 23 … voor de prullenmand!

Aangifte van een buitenlandse rekening (aangifte personenbelasting) Reeds met ingang van aanslagjaar 1997 (inkomstenjaar 1996) zijn natuurlijke personen die onderworpen zijn aan de personenbelasting verplicht melding te maken in hun aangifte of zij een buitenlandse rekening bezitten. Zo ja, dan dient ook nog eens het land aangegeven te worden. Vroeger diende men ‘nihil’ of ‘neen’ te [...]

Tak 21 en 23 … voor de prullenmand!2013-02-17T22:47:37+02:00

Verhuis naar Portugal: geef u over aan de Fado en betaal géén belastingen!

Wanneer een Belgisch inwoner definitief verhuist naar Portugal, wordt hij Portugees inwoner. Het feit dat hij de Belgische nationaliteit behoudt, is hierbij zonder belang (cf. artikel 4 van het verdrag met Portugal). Wanneer is een pensioen belastbaar in Portugal ? Op basis van de verdragstekst zijn pensioenen afkomstig uit België van een inwoner van Portugal die [...]

Verhuis naar Portugal: geef u over aan de Fado en betaal géén belastingen!2013-08-06T18:45:44+02:00

De positieve vruchtgebruikruling!

Een gesplitste aankoop van een onroerend goed in vruchtgebruik en blote eigendom, waarbij de vennootschap het vruchtgebruik van het vastgoed verwerft en de venno(o)t(en) de blote eigendom, ligt al enige tijd moeilijk bij de Administratie.  Het moet echter gezegd, soms begrijpelijk, maar ook soms niet.  Alle registers worden opengetrokken om dit aan te vechten verwerven.  Ten [...]

De positieve vruchtgebruikruling!2013-01-22T17:23:01+02:00

Bedrijfsauto! De fiscus moet het privé gebruik bewijzen!

U kent ongetwijfeld reeds de nieuwe berekeningswijze wat de voordelen van alle aard betreft. De bedrijfswagens en het privé-gebruik van een onroerend goed ter beschikking gesteld door de vennootschap liggen menig bedrijfsleider zwaar op de maag. We herhalen kort de twee formules die hierbij van belang zijn:  - onroerend goed  K.I. (niet geïndexeerd) van de woning is [...]

Bedrijfsauto! De fiscus moet het privé gebruik bewijzen!2012-09-26T16:49:40+02:00

Het belastingkrediet in de personenbelasting?

Het belastingkrediet bestaat vandaag echter niet meer in de vennootschapsbelasting, maar nog wel in de personenbelasting.  De bedoeling ervan is het financieren met ‘eigen’ middelen (dus niet met geleend geld) fiscaal aan te moedigen.  Het belastingkrediet heeft als gevolg dat de uiteindelijke (personen)belasting vermindert.  Voor wie ?De belastingplichtigen, die winsten of baten ontvangen, komen voor het [...]

Het belastingkrediet in de personenbelasting?2011-06-30T21:47:35+02:00

Is een communie- of huwelijksfeest aftrekbaar ?

U betaalt het huwelijksfeest van uw dochter of u geeft een com¬munie¬feest. Het is in bepaalde kringen gerbuikelijk dat een aantal zakenrelaties  worden uitgenodigd.  Kan u deze kosten ook in aftrek nemen ? Oplossing Ja, dit is mogelijk. Maar ook hier zal veel ‘staan of vallen ‘ afhankelijk van het bijhouden van de nodige bewijsstukken. U begrijpt [...]

Is een communie- of huwelijksfeest aftrekbaar ?2011-05-15T21:44:55+02:00

De meest gelezen Nederlandstalige belastingwebsite met over de 1000 artikels en meer dan 75.000 bezoekers per maand!

Gefeliciteerd! U bent beland op de meest uitgebreide Nederlandstalige belastingsite. U vindt hier op 'klikafstand' meer dan 1000 creatief legale belastingtips. U zal er de directe no nonsens stijl in herkennen die ook typisch is voor ons advieswerk. Wij wensen geen ellenlange stoffige adviezen zonder duidelijke boodschap, dit onderscheid ons van de collega's.

De meest gelezen Nederlandstalige belastingwebsite met over de 1000 artikels en meer dan 75.000 bezoekers per maand!2011-01-25T20:30:33+02:00

Sociale zekerheid als bedrijfsleider van uw vennootschap

Een bedrijfsleider ontvangt meestal een bezoldiging uit zijn vennootschap. Op deze bezoldiging (na beroepskosten) zal hij nog altijd sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen. Zoals u weet worden deze berekend op basis van het netto beroepsinkomen van drie jaar terug weliswaar geherwaardeerd.  De tarieven voor 2010 bedragen :Geïndexeerd inkomen                          Tarief  0,01 – 51.059,94 22% met een minimum van 650,34/kwartaal51.059,94 – [...]

Sociale zekerheid als bedrijfsleider van uw vennootschap2010-08-26T18:40:14+02:00

De verhuur van een wagen aan de vennootschap. Hoe zit het met de btw en de personenbelasting ?

In de praktijk worden er wel eens vragen gesteld over ‘de wagen’ en dit bij wie een vennootschap opricht. In het bijzonder diegene die hun éénmanszaak of vrij beroep voortaan willen verder zetten d.m.v. een vennootschap. Moet deze wagen overgedragen worden ?  Of niet ?  Kunnen we deze dan verhuren aan de vennootschap ?BTW … Vaak worden [...]

De verhuur van een wagen aan de vennootschap. Hoe zit het met de btw en de personenbelasting ?2010-08-19T15:38:29+02:00

Fiscus krijgt meer macht!

Tip van de week Geachte, beste, Mogelijk is de tijd gekomen dat de slinger weer een beetje de andere richting uit gaat… Zo staat de strijd tegen de zogenaamde tax havens (wij vertalen dit als ‘vrijhavens van privacy en welvaart’) niet meer op de agenda van de komende G20 top in Canada. De opgefokte woordenkramerij van [...]

Fiscus krijgt meer macht!2010-06-28T16:09:04+02:00