• programmawet

De Programmawet 2015 !

Niet enkel de Vlaamse overheid maar ook de Federale Regering heeft op het eind van het jaar nog een tandje bij gestoken. De Programmawet van 19 december 2014 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014 (Programmawet van 19 december 2014 (BS 29 december 2014), p. 106217 ev).

Enige tijd geleden bespraken we echter al een aantal zaken hiervan, maar voor de eindmeet werden een aantal zaken nog gewijzigd.

 • De forfaitaire beroepskosten: verhoging kostenforfait voor werknemers in 2015 en 2016.

Let wel de verhoging is hiertoe beperkt. Dus bijvoorbeeld geen verhoging voor wie baten ontvangt.

 • Opschorting van de indexering van bepaalde ‘fiscale uitgaven’ tot en met Aj. 2018 (dus gedurende vier jaar).

Hierbij denken we oa aan het pensioensparen, de vrijgestelde schijf van interesten van een gereglementeerde depositorekening, de giften, de federale woonbonus, federale vermindering LT-sparen, enz …

 • Intercommunales worden vanaf het aanslagjaar 2015 onderworpen aan de vennootschapsbelasting (uitgezonderd de intercommunales in de non-profitsector,die wel onderworpen blijven aan de rechtspersonenbelasting).

 • Niet onbelangrijk : de hervorming van de afzonderlijke aanslag geheime commissielonen (zogenaamde monsterboete van 309%). Deze aanslag heeft voortaan nog enkel een vergoedend karakter (let op ook op verdoken meerwinsten). Het tarief van de geheime commissielonenaanslag daalt van 309% tot 103% (51,5% echter als de genieter van het voordeel een vennootschap is).

 • De liquidatiereserve voor KMO’s (cfr art 15 W.Venn). (art 42 ev van de programmawet)

De kostprijs voor het aanleggen van zulk een liquidatiereserve bedraagt 10% vennootschapsbelasting. Blijft deze reserve onaangeroerd gedurende minstens vijf jaar, dan zal het tarief bij een latere opname (dus na vijf jaar) nog bijkomend 5% roerende voorheffing bedragen. Wordt deze reserve echter wel opgenomen binnen een periode van vijf jaar dan bedraagt de bijkomende verhoging 15%.

Belangrijk : Deze liquidatiereserve wordt gevormd door een gedeelte of het geheel van de boekhoudkundige winst na belasting over te boeken naar één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief. Dus geen beperking van sowieso de helft.

Deze regel treedt in werking vanaf aanslagjaar 2015 dus inkomstenjaar 2014 !

 • De nacht- en ploegenarbeid: de verhoging van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid wordt uitgesteld. Vanaf 1 januari 2016 wordt het percentage echter wel op 20,4% gebracht.

 • De verkoop van elektronische diensten door Europese ondernemingen aan Belgische particulieren is vanaf 1 januari 2015 onderworpen aan de BTW.

 • de accijnzen zullen jaarlijks geïndexeerd worden (met uitzondering de accijnzen op bier).

 • Afschaffing van de zogenaamde picknicktaks (dit is een milieuheffing op o.a. plastic draagtasjes)vanaf 1 januari 2015.

 • Stijging van de taks op beursverrichtingen op 1 januari 2015.

 • De taks op het lange termijnparen: de taks van 10% wordt vervroegd geïnd op de tot 31 december 2014 in het kader van het pensioensparen opgebouwde reserves.

 • (…)

2015-01-05T12:40:51+02:00
Donderdag 19 september 2019
11:00u - Antwerpen

Gratis Seminar:
Bulgarije, Ster in Europa

In een handomdraai krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in Bulgarije en de belangrijkste componenten voor ondernemers:
 • 10% personenbelasting
 • 10% vennootschapsbelasting
 • 10%, de loonkost bedraagt slechts 10% van een gemiddeld Belgisch/Nederlands loon
JA, IK WIL ME INSCHRIJVEN
close-link
NIEUW EBOOK 12€ : De 134 meest begeerde fiscale tips! 
Meer info hier
close-image