Geachte, beste,

We zijn de eerste van de klas! Deze week stond in de Tijd dat België de op één na hoogste vennootschapsbelasting heeft in de EU en dit na Malta (35%). Weet men dan in de Tijd niet dat Malta uiteindelijk de laagste vennootschapsbelasting heeft in de EU. Want het Maltees belastingsysteem komt er op neer dat je bijna altijd 30% terug krijgt, dus je hebt in Malta slechts tussen de 5 à 6% vennootschapsbelasting. Of m.a.w. België staat op 1! En dan zijn er nog sommigen (veel zelfs) die de notionele intrestaftrek aan banden willen leggen. Dit is gewoon schandalig en dom.We hebben eerst deze week voor u een heel eenvoudige en makkelijk toepasbare tip! Maakt u ook gebruik van dienstencheques, awel lees dan verder. Het maximum van € 2.400 geldt echter per belastingplichtige en niet per gezin. Dit betekent dat u dus zowel u als uw echtgeno(o)t(e) de vermindering genieten. In de praktijk echter laat vaak slechts één echtgenoot zich registreren bij de verkoper van de cheques. Het is dan ook enkel die echtgenoot die een fiscaal attest krijgt, waardoor enkel hij of zij recht heeft op de belastingvermindering.

Maar als u nu jaarlijks meer dan 342 cheques gebruikt of  6,5 uur/week, dan is het dus een slimme zet dat ook uw echtgeno(o)t(e) zich laat registreren bij de verkoper van de dienstencheques (Sodexho). En dat zij of hij m.a.w. ook  cheques koopt op zijn of haar naam. Zo geniet u een belastingvermindering voor maximaal 684 cheques per jaar! Dit zal u geen fortuinen opleveren maar elke terreinwinst tegenover de fiscus en de overheid, is een eerste stap. Doen dus.

Voor zij die het wat grootser zien, willen we toch nog even de voordelen aangeven van het legaal creatief omgaan met een filiaal of een branch in het buitenland. Dus dit betekent bv. dat je de verliezen als die er zijn van je buitenlands filiaal, van de winsten van je BVBA kunt aftrekken! Maar dit geeft ook bv. de mogelijkheid om te werken met bv. een Zwitserse branch en daar pakweg 10% te betalen. De eigenlijke vennootschap is dan neem Hongaars en van hieruit is het geld makkelijk naar een andere buitenlandse dochter te transfereren. Dus je hebt een Zwitserse look maar eigenlijk ben je een UK of Hongaarse vennootschap… Voor meer info…weet u ons te vinden.

U kan zich ook nog inschrijven voor ons offshore seminar op 25.9 ek (zie onze website), of contacteer ons via info@dehoon.be.