Op 15 mei kwamen de ministers van financiën van de EU lidstaten bijeen voor de zogeheten Ecofin vergadering. Zij spraken onder andere over de uitbreiding van de Europese spaarrente-richtlijn, dit na aanleiding van de Liechtenstein affaire. Als enige onder 27 collegae verzette Premier Juncker van Luxemburg zich tegen aanpassing van de uiterst inefficiënte regeling, welke banken verplicht belasting te betalen over de rente inkomsten van spaartegoeden van hun buitenlandse clientèle

In de praktijk is de richtlijn betrekkelijk eenvoudig te ontwijken door gebruik te maken van een rechtspersoon in de vorm van een stichting of een vennootschap. Dit tot grote ergernis van de hoogbelaste eurolanden. Al jaren proberen zij op allerlei manieren, zowel binnen als buiten de wet, te voorkomen dat hun inwoners kapitaal onderbrengen in landen met een bankgeheim.

Onder het mom van bestrijding van terrorisme en drugshandel is er in de afgelopen 20 jaar een einde gemaakt aan vele (financiële) vrijheden die voorheen beschouwd werden als vanzelfsprekend. Iedere financiële dienstverlener kent wel een rapportageplicht aan deze of gene autoriteit. Overheidsdatabases zijn beter dan ooit geïntegreerd tot één systeem, en ons telefoon-, internet- en wegverkeer worden voortdurend gemonitord.

Desondanks is er nog altijd in vier landen binnen de Europese Unie in meer of mindere mate sprake van een bankgeheim, te weten Luxemburg, België, Oostenrijk en Cyprus. De overgrote meerderheid van de EU lidstaten wil hier zo snel mogelijk een einde aan maken; dit is dan ook één van de objecten van de Ecofin vergadering. Van alle 27 lidstaten had alleen de Luxemburgse premier Juncker de moed om zich hiertegen te verzetten, en dreigde hij elk voorstel dat een einde zou maken aan het bankgeheim te torpederen met een veto.

In de tussentijd werken de Luxemburgse bankiers gewoon door en de banken lijken zich vooralsnog niet druk te maken over alle commotie.